Vi möts

Betelkyrkans musikskola

Barnmusikcentrum i Örebro 
sedan 1980

Läs mer om Betelkyrkans musikskola!

fredagsMYSIK med Snäckan och Klaffen

Stickcafé

Stickcafé to 17-19
Centrumgården, Betelkyrkan Köpmangatan 19
 
22, 29 jan,
5, 12, 19, 26 mars,
9, 16, 23 april.
 
23 april Stickcafékonsert med damkören Gott & Blandat
dir Mats-Olof Liljegren
 
Har du frågor?
Kontakta Elin Kullingsjö, tel 019-7601402 e-post: elin.kullingsjo@bilda.nu

Välkommen till Betelkyrkan i Örebro!

Equmeniakyran logotypeBetelkyrkan är en kyrka är full av liv och aktiviteter, med en varm atmosfär som är till för alla. Vi hoppas att du kan uppleva lite av denna värme här på vår webbplats, men självklart upplevs den bäst "in real life".

Betelkyrkan är en del av det nya samfundet Equmeniakyrkan.

Vi söker ny ungdomspastor/ungdomsledare

Vår ungdomspastor kommer att sluta sin tjänst sommaren 2015 och gå vidare till andra uppgifter. Vi söker därför en ny medarbetare.

Kassör till församlingen sökes

Då vår nuvarande kassör slutar söker  vi en ersättare eller någon som kan ta en del av uppgifterna.

Hör av dig till Bo Westman 070-39 73 612. Förslag på person tas också tacksam emot.

Välkommen till BKUs årsmöte!

Söndagen den 1 februari samlas Betelkyrkans ungdom till årsmöte efter gudstjänsten. Det blir extra matigt fika, bildvisning från året som gått och möjlighet att påverka det kommande året för barn och unga i Betelkyrkan.

Handlingar till årsmötet hittar du HÄR.

Andakt - ur Liv i Centrum nov 2014

Liv i CentrumVärlden förändras snabbt. Ett aldrig sinande informationsflöde håller i grunden på att förändra inte bara världens politiska och ekonomiska system, utan även människors grundläggande livsvärderingar. Trots att vi på ett sätt kommit närmare varandra, så fortsätter klyftan att vidgas mellan den rika och fattiga delen på jorden. Ekonomiska, religiösa och kulturella motsättningar tycks bara öka i en allt mer globaliserad värld. Klimatet är en sådan aktuell fråga som skapar motsättningar.

I bibeln finns exempel på svårigheter med klimaten: översvämning, torkperioder och hungersnöd. Men har Jesus och kristen tro något att säga om klimatet? Han sa att folket förstod att tyda molnen eller himlens röda färg, om det ska komma regn eller bli hett. Det handlade om att tyda tidens tecken.

Ett tidens tecken är att de rika länderna har svårt att ta sitt fulla ansvar för att bromsa klimatförändringarna. 

En röd tråd i bibeln och hos Jesus är att stödja den som drabbas, oavsett vilken situation det handlar om. Global solidaritet och stöd i vardagen är utlopp av samma engagemang för medmänniskan. Jesus talar också om klimaten mellan oss människor, om förlåtelse och kärlek. Men också om vårt inre klimat, om omvändelse från den väg som leder oss bort från oss själva och Gud, till den väg som ger inre frid. I det inre och mellanmänskliga klimatet skadar det inte med några graders uppvärming. Vi får i advent och jul ta emot värme och ljus från Jesus i krubban och ge vidare till varandra.

SÖREN CARLSVÄRD
PASTOR, BETELKYRKAN

Ge en gåva till byggnadsfonden

Gåvor kan ges till Betelkyrkans byggnadsfond via plusgiro 39 93 96-1 eller bankgiro 615-4769.

Märk talongen "Byggnadsfonden".

Veckobrevet

Veckobrevet från pastor Sören.
Vill Du ha ett eget veckobrev? Mejla till soren@betelkyrkan.se så får du brevet.

Betelkyrkan - en del av Equmeniakyrkan

Equmeniakyrkan

Betelkyrkan har sina rötter i Svenska Baptistsamfundet som tillsammans med Svenska Missionskyrkan och Metodistkyrkan i Sverige 2011 bildade ett nytt trossamfund. Vid kyrkokonferensen 2013 antogs namnet Equmeniakyrkan för det nya trossamfundet.

Prenumerera på innehåll